o3art - agencija za grafičke usluge i web dizajn

SEO - optimizacija za pretraživače

SEO je skraćenica koja znači Search Engine Optimization ili prevedeno na naš jezik - optimizacija za pretraživače. SEO predstavlja skup mera usmerenih na što bolje pozicioniranje sajta u rezultatima pretrage, za određeni upit.

Zašto je SEO bitan?
Najkvalitetnija poseta Vašeg sajta je upravo ona koja dolazi sa pretraživača. Razlog je taj što ćete dobiti posetu od korisnika koga interesuju usluge ili informacije koje se nalaze na Vašem sajtu.

Treba napomenuti da većina korisnika neće ići "dublje" u rezultate pretrage, već će se koncentrisati na to šta se nalazi u nekoliko prvih stranica. Zato je od velike važnosti da Vaš sajt bude što bolje pozicioniran. Bolja pozicioniranost u rezultatima pretrage će prouzrokovati i veću posećenost Vašeg sajta, a sa tim raste i verovatoća porasta klijenata firme.

Šta je potrebno za uspešnu optimizaciju?

NaslovBitno je posvetiti se samom procesu - SEO nije jednokratni događaj. Search engine algoritmi se menjaju redovno, tako da SEO zahteva dugoročno planiranje i posvećenost.

Budite strpljivi - SEO nije instant proces. Za vidljive rezultate često je potrebno i par meseci, a to posebno važi za novu prezentaciju na mreži.

Pratite veb analitiku - trebalo bi da imate jasno definisane ciljeve za vašu SEO optimitaciju. Potrebno je da preko softvera pratite da li taktika daje rezultate.